3 redenen om school vanaf het begin serieus te nemen

School is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, maar wist u dat zelfs de allereerste jaren van groot belang kunnen zijn? Uw kind leert misschien nog geen hogere wiskunde in het kleuter onderwijs, maar dat is geen reden deze periode niet net zo serieus te nemen als de middelbare school. De eerste jaren van de basisschool lijken heel onschuldig, omdat er vooral nog gespeeld en geknutseld wordt. Toch is deze periode ontzettend belangrijk voor de latere ontwikkeling van uw kind. Hieronder leest u de drie belangrijkste redenen waarom.

shutterstock_130517294-1Waarom zijn de eerste jaren belangrijk

Ten eerste maakt uw kind tijdens de eerste jaren van het basisonderwijs een sociale ontwikkeling door. Door middel van eenvoudige opdrachten en liedjes wordt de taalontwikkeling bevordert en er worden nieuwe contacten gelegd, waarvan sommige jaren stand houden. Ten tweede leert uw kind om te gaan met een dag routine, zodat hij of zij op latere leeftijd hier beter mee om kan gaan. Tot slot zijn de eerste jaren van belang omdat u samen met uw kind kan onderzoeken of de aangeboden onderwijsvorm wel bij uw kind past. Sommige kinderen hebben meer of minder uitdagingen nodig en andere kinderen hebben baat bij een alternatieve leermethode. Laat u inspireren op schoolwijzerwest.nl.

Het beste voor uw kind

Er mag dus geconcludeerd worden dat school vanaf het begin serieus genomen moet worden. Kinderen leren spelenderwijs omgangsregels en hoe gebruik te maken van taal. Daarnaast worden contacten gelegd, waarvan sommige misschien wel voor het leven zijn. Het opbouwen van een dag routine is van groot belang voor de komende jaren in het onderwijs en bereid het kind hierop voor. Daarnaast kan er bepaald worden of een alternatieve leerwijze misschien een goede optie is. Er zijn natuurlijk nog veel meer redenen te verzinnen om de eerste jaren van het onderwijs serieus te nemen, maar dit hangt vaak van het kind zelf af.